استرس هایی که بی اثر هستند

وقتی خیلی استرس میگیرم تمام ذهن و بدنم شات دون میشن. و طی این چند ماهی که دارم فری لنسری میکنم این اولین باری هست که میخوام تصمیم بگیرم تا راهی برای تسلیم کردنش پیدا کنم. این پست رو به روز میکنم.