آدم های دوزاری

یه تعریف خیلی ساده از آدم های دوزاری دارم. اونهایی که یک گوشه نشستند و میگن لنگش کن. پول خوبی هم برای این کارشون میگیرن. خداحافظی با همه ی این آدم های دوزاری کاری هست که این روز ها دارم انجامش میدم. حرمت کار کردن کنار این آدم ها خیلی پایین دیده میشه و من متنفرم از این قضیه. متاسفانه این آدم ها خیلی سخت عوض میشن و دلیل کنار گذاشتن این آدم ها همین تغییر نکردنشون هست. راهشون رو با کس دیگه ای باید ادامه بدن نه من.