شبیه چی هستم ؟

بین دروغ و حقیقت مرزی نیست. بهتره تو زمین حقیقت بازی کنم تا دروغ. حرفام جاش تو این بلاگ نیست و منم حتی تو حاشیه از اتفاق های دورو برم حرف نمیزنم. این یه تلنگر هست. بهترین کار برای من تسویه با گذشتست.

به چی فکر میکنم بی ربط به شبیه به چی هستم نیست. دنبال یه شغل خانوادگی هستم. اون هم آنلاین. از یک مهر هم تصمیم های اولیه اون رو گرفتم. با ایوند مارکت پلیس رویداد های ایرانی خداحافظی کردم به جعبه سیستم مشابه آپارات پیوستم و فرصت های خیلی جالبی به من خودشون رو نشون دادن.

چی کار میکنم هم بی ربط به شبیه به چی هستم نیست. دارم با گذشته تسویه میکنم 🙂

چی حس میکنم هم بی ربط به شبیه به چی هستم نیست.  ترس. جرات. خامی. حس تونستن و خوب بودن.حس اعتماد داشتن به آدم های دورم. حس دوستی و تشکر از تک تک بچه های ایوند بخصوص امیر

به هر حال این جا قرار هست از خودم بنویسم و تو stacktrace.gilak.me در مورد کار ها و تجربیاتم مینویسم .